Årsmøte 2018: Fredag 9.mars på Jostedal hotell kl 19. Pizza! Quiz seinare på kvelden.

Jostedal bygdelag v/styret er for tida involvert i desse sakene:

  • Uteområdet ved samfunnshuset
  • Badevakt og vaffelkafé på Samfunnshuset tysdagar
  • Brefestivalen
  • Brøyting av Vanndalsvegen
  • Hjartestartarar
  • Kurs i lokalkunne for tilsette i turistverksemdene
  • Organisere bingo
  • Skiløyper
  • Stimerking i Jostedalen
  • 17.mai på Samfunnshuset