Brefestivalen

Brefestivalen er eit årleg arrangement som Jostedal bygdelag står bak. I 2018 vil brefestivalen og marknaden (arrangert av Jostedal ungdomslag) bli arrangert same helg, og bygdelaget v/brefestivalkomitéen samarbeider med styret i ungdomslaget og Jostedal Signatur om planlegginga.

Bygdelaget sin brefestivalkomité finn dato og samarbeidspartnarar:

Anne Marte Snøtun, Mette F. Reinertsen, Trygve Snøtun og Olav Grov i samarbeid med dei arrangementsansvarlege.

 

 

Brefestivalen 2018:

29. juni – 1.juli

Ansvarlege: