I Jostedalen er det tre hjartestartarar: På hotellet, på samfunnshuset og på Idébui i Forssøyane. Bygdelaget har ansvar for desse.

Hjartestartargruppa:

Det er ei lokal gruppe som i samarbeid med Helse Førde v/Ove Fortun har jamlege øvingar (minimum to i året) og er dei som vert kalla ut ved akutte situasjonar. Anne Marte Snøtun er kontaktperson for hjartestartargruppa (annemartesno@gmail.com).