Bygdelaget har overordna ansvar for Styggevasshytta.

Styret for Styggevasshytta: Svein Norberg, Leiv Rune Kjærvik, Even Loe og Laila Gjerde.

Laila Gjerde står for utlevering av nykkjel til hytta, betaling og rekneskap.

Styggevasshytta vart bygd av jostedøler.

Prisar:

 

Jostedal fjellstyre har ansvar for Holmevasshytta. Dei lokale som er med der, er Lina Øygard Reksten, Anders Leirdal og Stein Fossen.

Sprongdalshytta: DNT-hytte

Vigdalsstølen