Bygdelaget har fått tilskot til stimerking og guidekursing som skal nyttast over tre år, 2015-2017. Siste kurs juni 2018.

Guidekursinga skal sikre at sesongarbeidarar som jobbar med turistar i Jostedalen om sommaren har kunnskap om lokalhistorie, natur og vertskapsrolla når dei møter turistane.

Frå bygdelaget samarbeider Mette F. Reinertsen med Breheimsenteret om kursinga.