I Jostedalen vert det etter snøtilhøva og løyve køyrt opp langrennsløyper ved Samfunnshuset (ansvar: IL Bjørn), frå Bjønnstegane og i Nigardsbredalen (til Bjønnarennet i påska).

Nemnd for trakkemaskina til bygdelaget: Steinar Bruheim, Frank Smedegård og Leiv Rune Kjærvik

Reparatør: Sverre Tvedt