LAG OG ORGANISASJONAR I BYGDA

Det er mykje som vert gjort på dugnad i Jostedalen – og det meste av dette arbeidet vert gjort gjennom lokale lag og organisasjonar. Her følgjer eit oversyn.