Styret frå årsmøtet 2018:

 • Aud Fossøy (leiar)
 • Bjørn Gjelsten (skrivar)
 • Solveig Sperle (kasserar)
 • Nils Joar Ormberg
 • Mette Frydenberg Reinertsen
 • Siv Lindgren (vara)
 • Preben Brun (vara)
 • Ove Haugen (vara)

Styret frå årsmøtet 2017:

 • Aud Fossøy (leiar)
 • Bjørn Gjelsten (skrivar)
 • Solveig Sperle (kasserar)
 • Nils Joar Ormberg
 • Mette Frydenberg Reinertsen
 • Arne Tuften (vara)
 • Preben Brun (vara)
 • Ove Haugen (vara)

Styret frå årsmøtet 2016:

 • Aud Fossøy (leiar)
 • Anne Marte Snøtun (nestleiar)
 • Bjørn Gjelsten (skrivar)
 • Solveig Sperle (kasserar)
 • Mette Frydenberg Reinertsen
 • Arne Tuften (vara)
 • Nils Joar Ormberg (vara)
 • Jan Kåre Norberg (vara)

Jostedal bygdelag sin arbeidsplan for 2018 som vert lagt fram på årsmøtet 3.mars 2018:

Faste oppgåver: 

 • Organiserer bading og vaffelkafe
 • Sørge for at Vanndalsvegen vert brøytt og selje årskort
 • Organisere sporkøyring der det høver best: Lysløypa, Nigardsbredalen el Bjønnstegane
 • Organisere bingoen
 • Senda ut aktivitetskalender/sørge for at informasjonen kjem på nett
 • Organisera 17. mai
 • TV-aksjonen

Tilskipingar:

 • Brefestival
 • Skipa fiskekonkurranse
 • Skipa bruktsal for sportsutstyr i  desember  

Anna:

 • Møte mellom styret i Bygdelaget og kommunepolitikarane i dalen
 • Utsiktsmidlar: Halde fram med prosjektet
 • Kursing av tilsette i turistverksemdene i lokal natur, kultur og historie
 • Merking av stiar
 • Nye informasjonstavler i Nigardsbredalen
 • Drifte og organisere hjartestartarane
 • Jobbe for at sentrumsplanen for Gjerde skal realiserast
 • Arbeide vidare med badeplassplanar
 • Uteområdet ved Samfunnshuset

Valnemndi

 • Morten Vigdal
 • Leiv Rune Kjærvik
 • Jan Kåre Norberg (ny frå 2017)

Revisor:

 • Gunnar Ruud