IceTroll

IceTroll tar deg med på kajakkpadling og brevandring. Anten fokus er på utsikt, naturoppleving, aktivitet eller læring i naturen, så ønskjer vi å gjere det vi kan for å oppfylle forventnigane slik at opplevelsen i denne verda av isbrear blir fantastisk for alle.

Bestilling på førehand er tilrådeleg, ganske enkelt for å kunne gjere turen betre. Med ein gruppestorleik på det meste ti personar, ønskjer vi å ta vare på kjensla av å vere åleine i naturen, vi vil kanskje ikkje sjå eit anna menneskje heile dagen. Avgrensa tal på turdeltakarar sikrar og at turane kan skreddersyast etter ønskje frå deltakarane.

Storleiken og den fengslande einsemda desse brevatna og breane gjer kjensla av kan kome til å gjere at du ønskjer meire, garantert!

Kontaktinformasjon

IceTroll

6871 Jostedal

Norway

info@icetroll.com
+47 9701 4370

www.icetroll.com