LAG OG ORGANISASJONAR I BYGDA

Det er mykje som vert gjort på dugnad i Jostedalen – og det meste av dette arbeidet vert gjort gjennom lokale lag og organisasjonar. Her følgjer eit oversyn.

  • Bygdelaget (leiar: Aud Fossøy)
  • Ungdomslaget (leiar: Johanne Grov)
  • Spel- og dansarlaget (leiar: Elring Bjørn Vigdal post@folkemusikkijostedal.no)
  • Korpset – Jostedal skule- og ungdomskorps (leiar: Trine Hess Elgersma)
  • Koret (dirigent: Asbjørg Ormberg)