Styret i Jostedal bygdelag har møte om lag ein gong i månaden, og her vil referata frå møta bli lagt ut.

Styret frå 2015:

 • Aud Fossøy (leiar)
 • Marit Tennø (skrivar)
 • Solveig Sperle (kasserar)
 • Anne Marte Snøtun
 • Jan Kåre Norberg
 • Arne Aasen Hauge
 • Mette Frydenberg Reinertsen
 • Nils Joar Ormberg

Valnemndi 2016

 • Morten Vigdal
 • Ove Haugen
 • Leiv Rune Kjærvik